CAT ENG ESP

Creadora en l’àmbit de la dansa , la improvisació i la performance, intèrpret i artista de col.laboració en col.lectius interdisciplinars. La trajectòria professional que em defineix inclou tres aspectes que es mantenen vinculats: la creació escènica, la recerca i la docència. M’inclino per propostes artístiques que parteixen de la dansa, la improvisació i l’acció performàtica amb una línia d’investigació interdisciplinar on vinculo el sincretisme cultural, la vida quotidiana i l’efímer . Els darrers anys els treballs de recerca i creació realitzats han estat vehiculats a través del paisatge (cultural, urbà, emocional, rural..etc) i continuo treballant en aquesta direcció.
Els treballs són de CREACIÓ, INTERPRETACIÓ i en col.laboració en TREBALLS EN COL.LABORACIÓ.


Dance –creator , improvisational performer and collaborative artist in interdisciplinary collectives since 2002. The professional career that defines me involves three aspects that remain linked: the performing arts, research and teaching. I lean towards artistic proposals that are based on dance improvisation and a performative action and combine them with interdisciplinary research where I link cultural syncretism, daily life and the ephemeral. I have collaborated with visual and sound artists, architects, geographers and poets. The last years the artistic creation and research have been linked up through the landscape (cultural, urban, emotional, rural..etc) and I continue to work in this direction.
These works are about CREATION, INTERPRETATION and in collaboration in COLLABORATIVE WORKS .


Creadora en el ámbito de la danza, la improvisación y la performance, interprete y artista de colaboración en colectivos interdiscipinares.La trayectoria profesional que me define incluye tres aspectos que se mantienen vinculados: la creación escenica, la investigación y la docencia. Me inclino por propuestas artísticas que parten de la danza, la improvisación y la acción performatica con una línia de investigación interdisciplinar donde vinculo el sincretismo cultural, la vida cotidiana y lo efímero . He colaborado con artistas sonoros, visuales, arquitectos, geografos y poetas.Durante los ultimos años los trabajos de investigación y creación realizados han estado vehiculados a través del paisaje (cultural, urbano, emocional, rural..etc) y continuo trabajando en esta dirección.
Los trabajos son de CREACIÓN, INTERPRETACIÓN y en colaboración en TRABAJOS COLABORATIVOS.

Advertisements