Bio

CAT ENG ESP

BIOLa trajectòria professional que em defineix des del 2002 inclou tres aspectes que es mantenen vinculats: la creació escènica, la recerca i la docència. M’inclino per propostes artístiques que parteixen de la dansa, la improvisació i l’acció performàtica amb una línia d’investigació interdisciplinar on vinculo el sincretisme cultural, la vida quotidiana i l’efímer . He col.laborat amb artistes sonors, visuals, arquitectes, geògrafs i poetes. Des del 2002 treballo en creacions pròpies , com a intèrpret o treballant amb col.lectius artístics de petit format presentant en circuits de l’àmbit nacional i internacional. La inquietut per investigar entorn a l’arquitectura i el sentit del lloc m’ha portat a viatjar a Irlanda, França, Malta, Guatemala i residir a l’illa de Menorca. Els darrers anys els treballs de recerca i creació realitzats han estat vehiculats a través del paisatge (cultural, urbà, emocional, rural..etc) i continuo treballant en aquesta direcció. Em resulta inspirador situar la dansa en diferents contextos escènics i considero un gran repte que la dansa esdevingui un medi per resignificar el cos i el seu llenguatge i aconsegueixi fer emergir la poètica dels llocs amb un públic com a testimoni d’aquesta experiència estètica . Des del 2006 imparteixo tallers i classes regulars en diferents centres , associacions i organitzacions de l’àmbit artístic, de l’esport i la salut.

Llicenciada en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona amb estudis en dansa teràpia a la mateixa universitat. Paral.lelament he estudiat durant més de deu anys en escoles i centres independents de dansa de Catalunya, l’Estat Espanyol, Dinamarca, França i la India. Són estudis amb un carácter eclèctic i rebo una clara influència d’ Andrés Corchero, Hisako Horikawa i Frank Van de Ven, entre d’altres . Titulació en hatha yoga (AEPY) amb acreditació homologada per la Generalitat i reconeguda per la Unió Europea. Formació que posteriorment amplio amb estudis en el ioga del so (nada ioga) i amb la perspectiva del Shivaisme tàntric del Kashmir.


BIO

BIOThe professional career that defines me since 2002 involves three aspects that remain linked: the performing arts, research and teaching. I lean towards artistic proposals that are based on dance improvisation and a performative action and combine them with interdisciplinary research where I link cultural syncretism, daily life and the ephemeral. I have collaborated with visual and sound artists, architects, geographers and poets. Since 2002 I work as a dance- creator, interpreter and I work as a collaborative artist with small format art collectives. My research concern around architecture and the sense of place has led me to travel to Ireland, France, Malta, Guatemala and live in the island of Menorca. The last years the artistic creation and research have been linked up through the landscape (cultural, urban, emotional, rural..etc) and I continue to work in this direction. It is interesting to me that the dance becomes a means to change the meaning of the body an its language in unconventional scenic contexts . I belive that the dance performance can reveal the poetry of a place.
Since 2006 I have been giving workshops and courses at centers , associations and organitzations from the field of art, health and sport.

I received a degree in Social Psychology from the Universitat Autònoma de Barcelona, where I also studied dance therapy . During the same time I studied for over ten years at independent dance centers of Catalonia, Spain, Denmark, France and India.These dance studies have an eclectic caracter and are influenced mostly by Andrés Corchero, Hisako Horikawa and Fran Van de Ven, whithin others. I received a degree in Hatha Yoga with recognized accreditation from the Catalan government and the European Union. Later on I complemented these studies with yoga of the sound and the perspective of Tantric Shivaism from Kashmir.


BIO

BIOLa trayectoria profesional que me define desde 2002 incluye tres aspectos que se mantienen vinculados: la creación escenica, la investigación y la docencia. Me inclino por propuestas artísticas que parten de la danza, la improvisación y la acción performatica con una línia de investigación interdisciplinar donde vinculo el sincretismo cultural, la vida cotidiana y lo efímero . He colaborado con artistas sonoros, visuales, arquitectos, geografos y poetas. Desde 2002 trabajo como creadora, interprete y con colectivos artísticos de pequeño formato presentando en circuitos del ambito nacional e internacional. La inquietud por investigar entorno a la arquitectura y el sentido del lugar me ha llevado a viajar a Irlanda, Francia, Malta, Guatemala y residir en la isla de Menorca. Los ultimos años los trabajos de investigación y creación realizados han estado vehiculados a través del paisaje (cultural, urbano, emocional, rural..etc) y continuo trabajando en esta dirección.

Me resulta inspirador situar la danza en diferentes contextos escenicos y considero un gran reto que la danza se convierta en un medio para resignificar el cuerpo y su lenguaje y que consiga hacer emerger la poetica de los lugares con un publico como testimonio de esta experiencia estetica compartida. Des del 2006 imparto talleres y clases regulares en diferentes centros , asociaciones y organizaciones del ambito artístico, del deporte y la salud.

Licenciada en Psicologia Social por la Universitat Autònoma de Barcelona con estudios en danza terapia en la misma universidad. Paralelamente he estudiado durante más de diez años en escuelas y centros indepenientes de danza de Catalunya, del Estado Espanyol, Dinamarca, Francia y la India . Son estudios eclécticos con una clara infuencia de Andrés Corchero, Hisako Horikawa y Frank Van de Ven, entro otros.Titulación en hatha yoga (AEPY) con acreditación homologada por la Generalitat de Cataluña y reconocida por la Union Europea. Posteriormente amplio dicha formación con estudios de yoga del sonido (nada yoga) y la perspectiva del Shivaismo tantrico de Kashmir.

Advertisements