Ioga físic que uneix la força vital amb la mental

Hatha prové de la llengua sànscrita “Ha” significa sol i “tha”, lluna. A partir de les postures fisques (asana) i es treballa la unió de la ment, el cos i l’esperit.

En la filosofia del Yoga, la pràctica de Hatha tradicionalment és de caire holístic, i consta de postures corporals, combinades amb exercicis de respiració, purificació i meditació, que ajuden a equilibrar el cos i la ment.

Amb la pràctica de Hatha Yoga cada persona aprèn a equilibrar la ment, el cos i l’energia a partir del treball amb la respiració (Pranayama) i la pràctica meditativa (Dyhana) que complementa els moviments físics del cos (Asana). Un dels textos clàssics fonamentals del Hatha Yoga és el “Hatha Yoga Pradipika”
La pràctica de Hatha Ioga es posa a disposició de les necessitats específiques de cada persona. Durant la sessió, combinem la pràctica corporal amb exercicis respiratoris i energètics.

Amb una pràctica regular i continuada de Hatha Ioga millorem el nostre estat anímic i vital aportant-nos beneficis corporals i psicofísics que ens permeten estar disponibles al moment present:

Beneficis corporals:

  • Flexibilita i enforteix la musculatura
  • Millora la coordinació motora
  • Millora la postura corporal

Beneficis psicofísics:

  • Millora la capacitat pulmonar
  • Redueix l’estrès del dia a dia
  • Millora la concentració mental

La pràctica de Hatha ioga és per a tothom, independentment del seu coneixement en ioga. Per a persones amb lesions, el ioga és una teràpia complementària.